LIÊN HỆ
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA CAO CẤP SÔNG HỒNG
Địa chỉ: 102 Tô Hiệu, TP. Nam Định, Việt Nam
Điện thoại: 0350 3 830 990, 0913 388 506
Fax: 0350 3 830 991